جلسه تبیین چالش های مرتبط با سلامت در حوزه تامین آب استان تشکیل شد

جلسه تبیین چالش های مرتبط با سلامت در حوزه تامین آب به میزبانی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب این شرکت وضعیت موجود و دورنمای آینده منابع آبی استان در سه محور کیفیت و سلامت آب، قابلیت دسترسی به آب و کفایت آب را گزارش داد و ضمن اشاره به مشکلات مربوطه در هر حوزه، نقشه راه برای کیفیت آبی را ارائه نمود.

مهندس فریدون آرمانفر با اشاره به این که استان آذربایجان شرقی جزو استانهای بسیار کم آب در کشور است، نگرانی های آینده در این زمینه افزود: خشک، کم آب و بی کیفیت شدن منابع آبی در روستاها، نبود نقشه راهبردی در شهرها، محدودیت های سیاسی و جغیرافیایی تاثیرگذار، چالش های فرامرزی در حفظ حقابه ها، حقابه های کشاورزی، ناهمسانی سرعت تامین آب و سرعت تصفیه فاضلاب از جدی ترین نگرانی های آینده است.

وی برای برون رفت از این وضعیت پیشنهاد کرد: دیگر وفت آن رسیده است که به اندازه مصرف کنیم، برای ارزش افزوده بالاتر مصرف کنیم و دوباره مصرف کنیم.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات