پنجمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شهرستان تبریز تشکیل شد

مدیر امور منابع آب شهرستان تبریز از تشکیل پنجمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس عیسی یاری با اعلام این خبر افزود: در این جلسه موضوعاتی از قبیل جداسازی شبکه آب شرب از سایر مصارف و استفاده از آبهای غیر متعارف و پساب ها برای تامین آب مورد نیاز فضای سبز، بازگشایی مسیلهای داخل شهر با همکاری شهرداری مناطق، اعلام الگوی کشت برای سالهای آتی، انجام بازچرخانی آب واحدها و مجتمع های بزرگ برای مصرف در فضای سبز این واحدها، جداسازی مصارف غیر شرب از شبکه تامین آب شرب شهری در کارگروه  مدیریت آبهای نامتعارف، حضور نماینده آموزش و پرورش استان به جلسات در خصوص فرهنگسازی مصرف بهینه آب، ارائه برنامه برای انسداد چاه های غیرمجاز، قرار دادن موضوع استفاده از پساب های شهری در اولویت برنامه ریزی عملیاتی سازمان پارکهای شهرداری تبریز، ارائه برنامه زمانی برای تجهیز چاهها به کنتور هوشمند و ارائه برنامه عملیاتی اعضای شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات