کنترل پروژه عاملی برای شفافیت مالی، ساماندهی منابع انسانی و...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه: در جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت، معاون طرح و توسعه و جمعی از مجریان طرحها برگزار شد راههای استفاده کارآمد از سیستم کنترل پروِژه به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این جلسه نخست معاون طرح و توسعه با اشاره به وضعیت فعلی طرحهای عمرانی و مسایل و مشکلات مرتبط به آنها مروری بر فعالیتهای اجرایی انجام شده داشت. کیوان نیا با اشاره به پیشرفت فیزیکی طرحها از کمبود اعتبارات در برخی از طرحها خبر داد و بیشتر موانع موجود را مسئله اعتباری دانست. در ادامه درویشی مدیرعامل شرکت با اذعان به مشکلات موجود، از لزوم راه اندازی سیستم کنترل پروِژه برای پایش مستمر پروژه ها سخن گفت. وی با اشاره به اینکه سیستم کنترل پروژه باید حاوی گزارشات به روز شده پروژه ها باشد روند سیستمی در ارایه گزارشات پیشرفت فیزیکی را عاملی برای شفافیت مالی، ساماندهی منابع انسانی و فیزیکی طرحها و تصمیم گیری توامان برای آنها دانست. درویشی با تاکید بر اینکه سیستم کنترل از دور باید بتواند روند کنترل پروژه را تسهیل کند، احصای مشکلات موجود برای عدم استفاده بهینه از سیستم دیسپاچینگ در طرحها و پروِژه ها را فوریتی دانست که باید با تسریع در ایجاد پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری کنترل پروژه ضمن رفع این مشکلات، بستر مناسبی برای عملیاتی کردن کنترل پروژه را فراهم آورد.

مدیرعامل شرکت با اشاره به اهمیت کنترل پروژه، فعال کردن کمیته کنترل پروژه و تعیین احدی از همکاران پویا، خلاق و مسلط به دانش کنترل پروژه به عنوان دبیر این کمیته را جزو ضروریات و تکالیفی دانست که باید توسط معاونت طرح و توسعه تسریع و عملیاتی گردد. درویشی جلسه آتی کنترل پروژه را جلسه ای دانست که در آن هم کاربر و هم دبیر و زیرساختهای نرم افزاری فراهم شده تا بتوان ضمن تصویری درست از پیشرفت طرحها تصمیات مناسبی برای مدیریت سازه ها اتخاذ کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات