دوره آموزش حقوق شهروندی در شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شد

دوره آموزشی حقوق شهروندی با حضور مدیران و کارکنان شرکت آب منطقه ای گلستان در سالن اجتماعات این شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی این شرکت ، با بیان این که برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقای سطح علمی و تخصصی کارکنان از اولویت های نخست این شرکت است، گفت: به منظور اجرای سیاست های ابلاغی دولت در خصوص حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت و ارتقاء سطح آگاهی و شناخت کارکنان و مدیران با همکاری گروه منابع انسانی وآموزش شرکت آب منطقه ای گلستان، دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری و منشور حقوق شهروندی برای کارکنان با حضور دکتر مزرعی برگزار شد.
حبیب ا... شاکری با اشاره به مباحث ارزشمند این دوره و استقبال کارکنان افزود: در این دوره فشرده بعد از تعریف کلی مبانی حقوق شهروندی، حقوق شهروندی در نظام اداری، تکالیف و کارکنان و دستگاه های اجرایی در نظام اداری، حق دسترسی سریع و آسان به خدمات اداری، حق اظهار نظر آزاد وارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری و حقوق شهروندی در بخش های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات