نشست مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با مدیرکل منابع طبیعی استان

به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای لرستان، در این جلسه مقرر شد: اکیپ نقشه برداری منابع طبیعی ظرف مدت سه روز نسبت به تعیین حدود اراضی ملی و کشاورزی، تعیین جانمایی کارگاه سد مخملکوه و همچنین تعیین محل کمربند سبز در مرز اراضی ملی و مستثنیات اقدام نماید و شرکت آب منطقه ای امکانات لازم را در اختیار منابع طبیعی قرار دهد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای لرستان، در این جلسه مقرر شد: اکیپ نقشه برداری منابع طبیعی ظرف مدت سه روز نسبت به تعیین حدود اراضی ملی و کشاورزی، تعیین جانمایی کارگاه سد مخملکوه و همچنین تعیین محل کمربند سبز در مرز اراضی ملی و مستثنیات اقدام نماید و شرکت آب منطقه ای امکانات لازم را در اختیار منابع طبیعی قرار دهد

همچنین مقرر گردید در اراضی ملی واقع در تکیه گاه سمت راست سد کمندان به مساحت  ۵۰ هکتار درخت کاری بطور مشترک بین شرکت آب منطقه ای لرستان و منابع طبیعی اجرا شود .در اجرای این طرح امکانات لازم و تخصیص آب از طرف آب منطقه ای تهیه و نهال ها توسط منابع طبیعی تامین گردد.

و در پایان بر اجرای ۲۵۰ هکتار طرح درختکاری در محدوده سد حوضیان بطور مشترک توسط منابع طبیعی و شرکت آب منطقه ای تاکید گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای لرستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای لرستان

    شركت آب منطقه‌ای لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات