مرکزی، چهارمین استان پربارش کشور

استان مرکزی در سال آبی جاری از نظر میزان بارش رتبه چهارم در کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل هواشناسی استان مرکزی با اشاره به خشکسالی و کمبود بارش دو دهه اخیر استان گفت: استان مرکزی در سال آبی جاری  از نظر بارش وضعیت مطلوبی داشته به گونه ای که ۷۵درصد بارش مورد نیاز امسال تاکنون دریافت شده است .

بهاروند افزود: متاسفانه ۹۸درصد مناطق کشور در حال حاضر درگیر خشکسالی خفیف تا متوسط هستند و در استان مرکزی نیز طی سال آبی گذشته دچار کمبود بارش بودیم که خوشبختانه در سال آبی جاری استان مرکزی از نظر بارش نسبت به میانگین دراز مدت، بیش از ۸۱درصد افزایش داشته است .

وی ادامه داد:بر مبنای برآورد صورت گرفته در سال آبی جاری استان مرکزی از نظر میزان بارش رتبه چهارم را در کشور به خود اختصاص داده است .

طبق پیش بینی انجام شده، تا پایان سال جاری استان مرکزی از نظر بارش وضعیت مطلوبی خواهد داشت، اما از نظر دمایی نسبت به میانگین گرم تر خواهد بود .

۹۲ درصد از حجم آب استان مرکزی در بخش کشاورزی، سه و نیم درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش آشامیدنی مصرف می شود .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات