انتصاب در شرکت آب منطقه ای همدان

سرپرست معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای همدان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مهندس منصور ستوده مدیر عامل شرکت در حکمی مهندس مهدی قنبریان را به سمت سرپرست معاونت برنامه ریزی منصوب کرد.

شایان ذکر است مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان طی احکام جداگانه مهندس محمد نیکخواه را به سمت مدیر طرح های توسعه منابع آب شرکت منصوب نمود.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات