توسط ساتبا برگزار گردید: آموزش نحوه بهره برداری و راهبری سامانه مهرسان در کشور

توسط ساتبا برگزار گردید: آموزش نحوه بهره برداری و راهبری سامانه مهرسان در کشور

دوره¬های آموزشی نحوه بهره برداری و به کارگیری از سامانه ثبت نام و صدور صورت حساب مولدهای محدود به ظرفیت انشعاب مشترکین (مهرسان) طی چهار جلسه با حضور نمایندگان ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق برگزار گردید و از این پس تمامی فرآیندهای مرتبط، به این سامانه منتقل می گردد.
این سامانه با قابلیت ثبت نام، احداث و بهره برداری، دسترسی به تمامی اطلاعات فنی نیروگاه ها و تجهیزات مرتبط و همچنین صدور صورت حساب قبض مشترکین، بستر مناسبی را جهت یکسان سازی تبادل اطلاعات فی-ما بین ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق و ساتبا ایجاد نموده و این موضوع منجر به دقت بالاتر در تبادل اطلاعات و همچنین تسریع در پرداخت مطالبات مشترکین خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

    منبع خبر

    سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

    سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات