یک دستگاه حفاری غیر مجاز تراکتوری در روستای قشلاق با همکاری محیط بانان توقیف شد.

یک دستگاه حفاری غیر مجاز تراکتوری در روستای قشلاق با همکاری محیط بانان توقیف شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، مهندس سرمستی مدیر امورمنابع آب زنجان اظهارکرد: یک دستگاه حفاری غیرمجاز تراکتوری با همکاری دفتر حراست شرکت،گشت و نظارت و پیمانکار انسداد و همکاری محیط بانان پس از صدور دستور قضایی در روستای قشلاق توقیف شد. در این عملیات که شبانه صورت گرفت و تا صبح ادامه داشت، دستگاه توقیفی به پارکینگ محیط بانی سهرین منتقل و چاه حفاری شده توسط پیمانکار انسداد پر شد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات