برق منطقه ای خوزستان ۲ هزار میلیارد ریال از صنایع طلب دارد

برق منطقه ای خوزستان ۲ هزار میلیارد ریال از صنایع طلب دارد

به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، محمود دشت بزرگ اظهار داشت: سرمایه گذاری در پروژه های تعمیرات و نگهداری و توسعه شبکه برق از منابع داخلی صنعت برق بوده که این منابع باید از محل وصول درآمدهای حاصل از فروش برق به مشترکین تامین شود.

وی با بیان اینکه نگهداری شبکه موجود و توسعه آن رابطه مستقیمی با وصول درآمدهای حاصل از فروش برق به مشترکین دارد، تصریح کرد: هزینه نگهداری شبکه موجود در یک سال  به سرمایه گذاری هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی نیاز دارد و طبق برنامه ششم توسعه برای توسعه و احداث ظرفیت های جدید سالیانه ۲۰ هزار میلیارد ریال باید در شبکه سرمایه گذاری صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: مسلم است با چنین هزینه های سنگینی اگر نتوانیم از محل فروش برق به صنایع کسب درآمد داشته باشیم یا پرداختی ها با تاخیر بلند مدت رو به رو شود، حتی حفظ و نگهداری شبکه موجود که با زندگی مردم مرتبط است با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

دشت بزرگ تاکید کرد: برخی از صنایع دو سالی می شود که به این شرکت معوقه برق مصرفی خود را پرداخت نکرده اند.

وی ادامه داد: این شرکت حامی صنایع بوده و برای کمک به آنها در پرداخت بدهی معوقه مصرفی، هم اقساطی کردن بدهی ها را انجام داده است و هم با کسب موافقت از وزارت نیرو به صورت تهاتر در ازای هزینه برق مصرفی از صنایع محصولات تولیدی آن صنعت را برای استفاده در پروژه های برق دریافت می کند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه از وضعیت اقتصادی صنایع باخبر هستیم و با آنها همه نوع همکاری را خواهیم کرد، افزود: باید بدانیم حفظ و پایداری شبکه برق که اساس و پایه زندگی مدرن است نیازمند سرمایه گذاری است و بخشی از این سرمایه گذاری از محل فروش برق تامین می شود.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات