اطلاعیه ششمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی در سال ۹۷

اطلاعیه ششمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی در سال ۹۷

بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام وشرکت در ششمین امتحان مشترک فراگیر دردستگاههای اجرایی کشور درسال ۱۳۹۷ می رساند :دراجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ودستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی وتخصصی برای استخدام افراد دردستگاههای اجرایی وبا هماهنگی سازمان اداری واستخدامی کشورثبت نام ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور برای جذب در۲۰دستگاه اجرایی ازروز یکشنبه مورخ ۳۰دی ماه ۱۳۹۷ ازطریق سایت اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاه به نشانی www.hrtc.ir آغاز میشود ودرروز سه شنبه مورخ ۹بهمن ۱۳۹۷ خاتمه می یابد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

   نظرات