آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی...

ازطریق آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی صورت می گیرد؛

پذیرش نیرو درشرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور وشرکت های آب وفاضلاب روستایی

وزارت نیرو در نظر دارد همزمان با برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در روز پنج شنبه مورخ ۱۷/۱۲/۹۷ نسبت به استخدام نیرو در شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور وشرکت های اب وفاضلاب روستایی درسطح کشور اقدام نماید.

داوطلبان می توانند از تاریخ ۳۰/۱۰/۹۷ لغایت ۹/۱۱/۹۷ به سایت سازمان جهاد دانشگاهی به آدرس www.hrtc.ir مراجعه نموده وثبت نام نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات