انتصاب خانم معصومه خنکدار به عنوان مشاور مدیر عامل در امور جوانان (۱۳۹۷/۱۱/۰۳)

از سوی مهندس حسین افضلی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان سرکار خانم معصومه خنکدار به عنوان مشاور مدیر عامل در امور جوانان این شرکت منصوب شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای مازندران

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

   نظرات