جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در کانون آراز شهر پارس آباد برگزار شد.

جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در کانون آراز شهر پارس آباد برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل یک شرکت در شهر اردبیل می باشد

   نظرات