۱۱۱۹ میلیارد تومان سرما یه گذاری بخش خصوصی در تاسیسات فاضلاب استان اصفهان

۱۱۱۹ میلیارد تومان سرما یه گذاری بخش خصوصی در تاسیسات فاضلاب استان اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت:از سال ۹۲ تا کنون ۱۹ پروژه در بخش فاضلاب با سرمایه گذاری ۱۱۱۹ میلیارد تومانی بخش خصوصی در سطح استان اصفهان عملیاتی شد
مهندس هاشم  امینی با اشاره به اجرای تاسیسات فاضلاب در شهرهای مبارکه و لنجان که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت  عنوان کرد: سرعت اجرای تاسیسات فاضلاب در شهرهای مبارکه، کرکوند،زیباشهر،دیزیچه، زرین شهر ، چمگردان ،زاینده رود، سده و لنجان  و ورنامخواست با مشارکت  بخش خصوصی ۱۴ برابر میانگین ۲۵ سال گذشته بوده است .
وی افزود:از سال ۶۸ تا ۹۲ حدود ۱۶۵ کیلومتر شبکه فاضلاب در شهر های  مبارکه ،کرکوند،زیباشهر،دیزیچه، زرین شهر ، چمگردان ،زاینده رود، سده و لنجان  و ورنامخواست اجرا شد از سال ۹۲ تا کنون بیش از ۵۷۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در این شهرها اجراء شده است.
مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه  هم اکنون اجرای تاسیسات فاضلاب  در شهرهای مبارکه،کرکوند،زیباشهر،دیزیچه، زرین شهر ، چمگردان ،زاینده رود، سده و لنجان  و ورنامخواست به پیشرفت فیزیکی ۸۹ درصدی رسیده است اعلام کرد: مطابق  با انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان و شرکت فولاد مبارکه در راستای اجرای شبکه فاضلاب در مقابل تخصیص پساب  مقرر گردید ۶۴۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در این شهرها اجرا شود که تا کنون ۵۷۰ کیلومتر از این رقم عملیاتی شده است.
مهندس هاشم امینی عنوان کرد: استفاده از توان بخش خصوصی  در اجرای تاسیسات فاضلاب در شهرستانهای مبارکه و لنجان منجر شد به طور میانگین در هر سال بیش از ۹۸ کیلومتر شبکه فاضلاب در این شهرها اجراء شود در حالیکه قبل از انعقاد این قرار داد  میانگین اجراءشبکه فاضلاب  در این شهرها حدود ۷ کیلومتر بوده است.
وی به احداث ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب و پساپ در شهرستان مبارکه پرداخت و خاطرنشان ساخت : هم اکنون ۹ ایستگاه پمپاژ فاضلاب و ۲ ایستگاه پمپاژ پساب در شهرستان مبارکه به منظور انتقال  ۲۶۰ لیتر در ثانیه پساب به شرکت فولادمبارکه در دستور کار قرار گرفت
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان استان اصفهان گفت: ۲ ایستگاه پمپاژ محله وینیچه و ایستگاه پمپاژ محله های حسن آباد و نکوآباد در شهرهای زیباشهر و دیزیچه  برای انتقال پساب به شرکت فولاد مبارکه در حال احداث است.
وی به انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شرکت آبفا و ذوب آهن اصفهان پرداخت و اعلام کرد: در سال جاری قراردادی در قالب سرمایه گذاری بیع متقابل به رقم ۲۱۰ میلیارد تومان  میان شرکت آبفا و ذوب آهن اصفهان در راستای تکمیل شبکه فاضلاب فولادشهر وایمانشهر منعقد شد که بدنبال این قرارداد مقرر گردید ۱۲۵ میلیون مترمکعب پساب طی ۲۰ سال در اختیار شرکت ذوب آهن قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات