راه اندازی نرم افزار مونیتورینگ آنلاین پارامترهای هارمونیکی شبکه

راه اندازی نرم افزار مونیتورینگ آنلاین پارامترهای هارمونیکی شبکه

نرم افزار مونیتورینگ آنلاین پارامترهای هارمونیکی شبکه در معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان نصب و راه اندازی شد.

مهندس حمید رضا ترحمی ، معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان با بیان این خبر ، اظهار داشت : یکی از فعالیت های شاخص انجام شده در زمینه کیفیت توان در معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان، تعریف پروژه نرم افزار مونیتورینگ آنلاین پارامترهای هارمونیکی شبکه با استفاده از قابلیت های میتر ION می باشد.

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استقرار این نرم افزار افزود : ابتدا در آزمایشگاه حفاظت و کنترل نرم افزاری با استفاده از قابلیت میترهای مذکور طراحی و صحت عملکرد آن با شبیه سازی توسط دستگاههای تزریق جریان و ولتاژ هارمونیکی تست گردید. سپس پروژه مذکور به صورت واقعی در پستهای ۲۳۰ کیلوولت سمنان و ۲۳۰ کیلوولت دامغان نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت .

مهندس ترحمی افزود : در حال حاضر این نرم افزار در پست ۴۰۰ کیلوولت آهوان در حال نصب بوده و نصب و اجرای پروژه در سایر پست های انتقال که دارای میترهای ION می باشند، تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است این نرم افزار علاوه بر نمایش پارامترهای کیفیت توان به صورت آنلاین و گرافیکی در رایانه پست برای بهره بردار، در صورت تجاوز هر یک از پارامترهای هارمونیکی از حد استاندارد، آلارم مربوطه فعال می گردد. همچنین پارامترهای هارمونیکی کلیه بی ها در بانک اطلاعاتی در نظر گرفته شده در رایانه پست ذخیره شده که با دریافت اطلاعات، تجزیه و تحلیل بر روی آن انجام و گزارشات نهایی به صورت ماهانه ارسال می شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای سمنان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای سمنان

  شرکت برق منطقه ای سمنان

  شرکت برق منطقه ای سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات