توسط معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان انجام گرفت : اندازه گیری و تحلیل پارامترهای هارمونیکی در شبکه های برق

توسط معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان انجام گرفت :

اندازه گیری و تحلیل پارامترهای هارمونیکی در شبکه های برق

۳۲ نقطه از شبکه های برق در سطح استان سمنان ، اندازه گیری و پارامترهای هارمونیکی آن مورد تحلیل قرار گرفت .

مهندس حمید رضا ترحمی معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان با اعلام این خبر افزود : با گسترده شدن بهره گیری از بارهای غیرخطی و استفاده از بارهای حساس به پدیده های کیفیت توان، موضوع کیفیت توان موضوعی مهم در مباحث امروزی شبکه های برق می باشد که در این راستا ۳۲ نقطه از شبکه برق استان سمنان انتخاب و با نصب دستگاههای سنجش پارامترهای کیفیت توان در کلیه نقاط مذکور طی سال های ۹۶ و ۹۷ ، اطلاعات مورد نیاز برداشت گردید.

وی گفت : پس از بررسی و تجزیه و تحلیل، نتایج به تفکیک برای تمامی ۳۲ نقطه شبکه ارائه شد.

شایان ذکر است به همین منظور، سمیناری نیز با حضور کارشناسان واحدهای مختلف شرکت برق منطقه ای و نمایندگان مشترکین صنعتی برگزار و پیرامون ارائه راهکارهای اصلاحی بحث و تبادل نظر گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای سمنان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای سمنان

  شرکت برق منطقه ای سمنان

  شرکت برق منطقه ای سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات