راه اندازی کانال خبری- تحلیلی اخبار مخاطرات و سوانح طبیعی ایران (هزنا)

راه اندازی کانال خبری- تحلیلی اخبار مخاطرات و سوانح طبیعی ایران (هزنا)

کانال خبری- تحلیلی اخبار مخاطرات و سوانح طبیعی ایران (Hazards & Natural Disasters News of Iran) با گزینه اختصاری هزنا از روز دوشنبه، اول بهمن 1397 آغاز به کار کرد.
هدف از ایجاد این کانال که به همت دکتر "مهدی زارع"، زلزله شناس و استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، راه اندازی شد؛ پوشش اخبار مخاطرات، رویدادها و سوانح طبیعی ایران، بررسی و تحلیل رویدادهای طبیعی و نیز طرح راهکارهای عملی در راستای پیشگیری از بروز مخاطرات و کاهش تلفات و خسارات ناشی از سوانح طبیعی عنوان شد.
توجه علمی در راستای کاهش ریسک سوانح طبیعی در کشور، مقابله با شبه علم، شکل گیری و شیوع شایعات، پرهیز از روزنامه نگاری زرد و جنجالی، از سیاست¬های اصلی هزنا است.
قابل ذکر است که دکتر "پروانه پیشنمازی"، فعال حوزه ارتباطات بحران و دکتر "سینا تفنگچی"، فعال رسانه های اجتماعی؛ دبیران این کانال خبری- تحلیلی می باشند.

لینک کانال تلگرام https://t.me/joinchat/AAAAAErgH_x4RiggdqyQ8w

    نظرات