برگزاری نشست شورای معاونین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

نوزدهمین نشست شورای معاونین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران ارشد شرکت، در محل سالن جلسات شیخ بهایی، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، روز شنبه ۲۹ دی ماه، نوزدهمین نشست شورای معاونین با هدف بررسی شاخص های استراتژیک، برنامه های راهبردی، ارائه سند اخلاقی و پیگیری مصوبات قبلی، برگزار شد.
در این نشست، مهندس حسین صبوری، مدیرعامل، ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته، به دنبال تصمیمات اخذ شده در نشست قبلی، با بیان جایگاه فعلی و برنامه ها و اهداف پیش رو، بر لزوم مدیریت مناطق به صورت منسجم و یکپارچه، تاکید کرد.
وی با بیان این که مدیران مناطق، ملزم هستند، اهداف معرفی شده در برنامه راهبردی شرکت را مد نظر قرار داده و توجه ویژه به شاخص های عملکرد، داشته باشند، چابک سازی ساختار مدیریتی به منظور پیگیری وظایف و ماموریت ها، به بهترین شکل ممکن را، ضروری دانست.
مدیرعامل، ضمن بیان اهمیت وجود نگاه یکپارچه به قراردادهای جامع خدمات مشترکین و بهره برداری و دوری کردن از نگاه جزیره ای و موردی به این قراردادها، عنوان کرد: مدیران مناطق و معاونان هماهنگی و نظارت، باید برای گسترش هرچه بیش تر ارتباطات سازمانی و به کار گیری رویکرد حل مساله بر پایه خرد جمعی، تلاش کنند.
بر اساس این گزارش؛ مهندس حسین صبوری، ضمن تاکید بر لزوم حاکمیت نظم و انضباط و مدیریت منابع مالی، تاکید کرد: خدمات مورد نیاز مشترکان و مراجعان به مناطق، باید به ساده ترین شکل و سریعترین زمان، ارائه شود.
گفتنی است؛ در این نشست، مهندس حبیب ترابی، مشاور فنی مدیرعامل نیز، در رابطه با سند جامع اخلاقی شرکت، توضیحاتی ارائه داد.
حبیب ترابی، سند جامع اخلاقی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ را بر اساس مطالعات و به منظور بسترسازی اجرا و استقرار مدل شایستگی اعتماد، بر مبنای پنج اصل مسئولیت پذیری، قانون مندی، قابلیت پیش بینی، اعتماد آفرینی و برقراری ارتباط کم هزینه و پربازده برای همه ذینفعان، به حاضران، معرفی کرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات