کسب رتبه اول در کل نیروگاه های گازی کشور از لحاظ درصد آمادگی

کسب رتبه اول در کل نیروگاه های گازی کشور از لحاظ درصد آمادگی

۰۰۳ کسب رتبه اول در کل نیروگاه های گازی کشور از لحاظ درصد آمادگی


نیروگاه ری موفق به کسب رتبه اول در کل نیروگاه های گازی کشور از لحاظ درصد آمادگی در تابستان ۹۷ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق ری

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری یک شرکت در شهر رى می باشد

   نظرات