نصب لوله دیپ مخزن ۵ شرکت مدیریت تولید برق ری

نصب لوله دیپ مخزن ۵ شرکت مدیریت تولید برق ری

مخزن۲ نصب لوله دیپ مخزن ۵ شرکت مدیریت تولید برق ری


نصب و اتصال لوله دیپ برای مخزن ۵ که در زمان ساخت مخزن فوق الذکر تعبیه نگردیده بود،پس از انجام عملیات پوشش دهی کف و سقف و نصب هندریل مخزن در محل مربوطه جوشکاری و نصب گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق ری

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری یک شرکت در شهر رى می باشد

   نظرات