پروژه رنگ آمیزی لوزی خطر مخازن شرکت مدیریت تولید برق ری

پروژه رنگ آمیزی لوزی خطر مخازن شرکت مدیریت تولید برق ری

مخزن پروژه رنگ آمیزی لوزی خطر مخازن شرکت مدیریت تولید برق ری


پروژه مذکور شامل رنگ آمیزی لوزی خطر بر اساس استانداردهای ایمنی نیروگاهی بوده که با همکاری شرکت پیمانکار انجام گردیده است

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق ری

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری یک شرکت در شهر رى می باشد

   نظرات