جلسه کمیسیون آموزش پژوهش آزمون و انتشارات شورای مرکزی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون آموزش پژوهش آزمون و انتشارات شورای مرکزی برگزار گردید.


جلسه کمیسیون آموزش پژوهش آزمون و انتشارات شورای مرکزی برگزار گردید.
جلسه مشترک کمیسیون با مدیرکل و کارشناسان دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در روز سه شنبه مورخ ۲ بهمن ماه ۹۷ در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
دکتر جوان مجیدی رئیس کمیسیون آموزش پژوهش آزمون و انتشارات شورای مرکزی گفت پیرو ابلاغ شیوه نامه صدور ، تمدید و ارتقاء پایه دوره های آموزشی توسط وزارت راه و شهرسازی ، بازنگری دوره های آموزشی توانمندسازی مهندسان در دستور کار کمسیون قرار گرفت و با تشکیل کارگروههای بررسی سرفصل های درسی دوره های آموزشی در رشته های مختلف ، نیازهای روز آموزشی مهندسان بررسی و تحت عنوان برنامه راهبرد آموزش مستمر مهندسان ، توسط کمیسیون آموزش شورای مرکزی به دفتر مقررات ملی وکنترل ساختمان ارائه گردید .
جوان مجیدی افزود در این جلسه روشهای آموزشی بهینه در حوزه مهندسی تحت عنوان کنترل و ارزیابی و همچنین آموزش مشارکتی بحث وتبادل نظر گردید و پیشنهاد شد در راستای بهره وری بهینه دوره های آموزشی، پروژه محوری ، بازدیدهای آموزش کارگاهی ،محتوای آموزشی و منابع آموزشی یکسان با طرح درسی مشخص و همچنین استانداردسازی آزمون ها مدنظر قرار گیرد
در پایان جلسه مزبور دکتر جوان مجیدی ضمن تشکر از زحمات اعضاء کمسیون و بویژه دکتر سرافرازی که مسئولیت جمع بندی محتواهای آموزشی دوره های آموزشی را در کنار سایر اعضاء کمسیون عهده دار بوده اند پیشنهاد دادند کارگروه‌های تخصصی مشترک بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی جهت نهایی سازی مباحث آموزشی تشکیل و پیشنهادات و نقطه نظرات مربوطه ، جهت تصویب به شورای آموزش و ترویج وزارت راه و شهرسازی ارائه گردد که با موافقت مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی وکنترل ساختمان همراه شد.
در ادامه نیز جلسه کمیسیون آموزش و پژوهش آزمون و انتشارات در محل شورای مرکزی تشکیل و در خصوص آیین نامه نحوه مصاحبه حضوری برای مهندسین گروه سنی بالای ۷۰ سال جهت تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات