جلسه کمیسیون نظام فنی و اجرایی و کنترلی شورای مرکزی برگزار شد.

جلسه کمیسیون نظام فنی و اجرایی و کنترلی شورای مرکزی برگزار شد.


جلسه کمیسیون نظام فنی و اجرایی و کنترلی شورای مرکزی برگزار شد.
این جلسه با دعوت از نمایندگان ژئوتکنیک و انجمن‌های صنفی آزمایشگاهی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، تهران، ایلام، لرستان و اردبیل در تاریخ دوم بهمن ۹۷ در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شورای مرکزی تشکیل شد و در خصوص دستورالعمل تشخیص صلاحیت شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی بالاخص ژئوتکنیک، بحث و پیشنهادهایی جهت تدوین شیوه نامه مشترک برای کل کشور ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی اعضای جلسه خواستار بازنگری دستورالعمل مذکور شدند و شیوه نامه های موجود سازمان برنامه و بودجه در خصوص شرکتهای خدمات فنی و آزمایشگاهی را مورد تایید قرار دادند.
در پایان مقرر گردید پیشنهادات ارائه شده در دستور کار آتی کمیسیون قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات