تشکیل جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی

تشکیل جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی


گروه تخصصی معماری شورای مرکزی روز سه شنبه دوم بهمن تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی مواد دستور کار این نشست شامل بررسی مسائل ابلاغیه تعداد کار با متراژ تا چهارصد متر مربع و بررسی نحوه محاسبه حق الزحمه و ظرفیت در خصوص نقشه های اصلاحی بود که دیدگاه های اعضای گروه تخصصی معماری در هر مورد مطرح و آسیب شناسی شد.در این نشست مقرر گردید نتایج طی نامه ای به هیئت رئیسه شورای مرکزی ارسال گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات