جلسه کمیسیون حقوقی لوایح و شیوه نامه ها و کارشناسی ماده ۲۷ برگزار شد.

جلسه کمیسیون حقوقی لوایح و شیوه نامه ها و کارشناسی ماده ۲۷ برگزار شد.


جلسه کمیسیون حقوقی لوایح و شیوه نامه ها و کارشناسی ماده ۲۷ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه نامه ای به ریاست محترم شورای مرکزی در راستای طرح شورای عالی استانها مبنی بر حذف فراز پایانی تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها تنظیم و ارائه شد. در این جلسه همچنین شیوه نامه تشخیص و تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت و صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مهندسی بازرسی فنی و کنترلی ساختمان و شهرسازی تا بند ۲-۱۷ بررسی و اصلاحات لازم اعمال گردید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات