بازدید دکتر سلطانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان از پروژه های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در شهرستان ...