بازدید از پروژه های عمرانی هشترود

بازدید از پروژه های عمرانی هشترود

در این سفر یک روزه از پروژه های بنیاد مسکن هشترود بازدید به عمل امده در خصوص ساماندهی محوطه طرح مسکن مهر، دیوار کشی، زیرسازیو رفع مشکلات سند به دلیل وجود وعارض ها گفتگو شده و در ادامه در خصوص رفع مشکل تک واحد باقیمانده از محوطه مسجد جامع هشترود بحث و بررسی گردید.

دراین سفر مصوب گردید که از طرف اداره کل راه و شهرسازی نیز مساعدت های لازم به عمل آید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات