برگزاری اولین نشست کمیته جلوگیری از تخلیه فاضلاب به منابع آبی و اراضی کشاورزی در   شوشتر

برگزاری اولین نشست کمیته جلوگیری از تخلیه فاضلاب به منابع آبی و اراضی کشاورزی در شوشتر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات