قریحه و ذوق کودکی همزمان با مناسبت هفته هوای پاک، بر روی کاغذ و قاب تصاویر ماندگار می شود تا نشاط و اشتیاقی از جنس محیط زیست و آسمان آبی در وجود آینده سازان ایران زمین رشد یابد
   
   دانش آموزان دبستان جاوید هوای پاک را به تصویر کشیدند

قریحه و ذوق کودکی همزمان با مناسبت هفته هوای پاک، بر روی کاغذ و قاب تصاویر ماندگار می شود تا نشاط و اشتیاقی از جنس محیط زیست و آسمان آبی در وجود آینده سازان ایران زمین رشد یابد دانش آموزان دبستان جاوید هوای پاک را به تصویر کشیدند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات