ششمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان با حضور  معاون دفتر هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس و کلیه اعضاء کارگروه تشکیل شد.

ششمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان با حضور معاون دفتر هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس و کلیه اعضاء کارگروه تشکیل شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات