تعداد ۳ واحد صنعتی استان به عنوان صنایع برگزیده سبز و ۶صنت بعنوان صنعت سبز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور معرفی شدند .

تعداد ۳ واحد صنعتی استان به عنوان صنایع برگزیده سبز و ۶صنت بعنوان صنعت سبز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور معرفی شدند .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات