بمناسبت هفته هوای پاک
  
  بازدید مدیر کل و پرسنل حفاظت محیط زیست استان از شرکت پالایش نفت کرمانشاه

بمناسبت هفته هوای پاک بازدید مدیر کل و پرسنل حفاظت محیط زیست استان از شرکت پالایش نفت کرمانشاه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات