استان کرمانشاه استان برتر در بیستمین همایش ملی صنعت سبز کشور

استان کرمانشاه استان برتر در بیستمین همایش ملی صنعت سبز کشور

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات