بازدید سرزده بازرسان دفتر استانداری از اداره کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد

بازدید سرزده بازرسان دفتر استانداری از اداره کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات