مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد عنوان کرد : تقدیراز بیمارستان شهدای گمنام تامین اجتماعی بعنوان واحد خدماتی سبز کشور

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد عنوان کرد : تقدیراز بیمارستان شهدای گمنام تامین اجتماعی بعنوان واحد خدماتی سبز کشور

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات