تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ سازمان مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری ارومیه

تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ سازمان مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری ارومیه

تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ سازمان مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری ارومیه

در جلسه بعد ازظهر روز چهارشنبه مورخه  ۹۷/۱۱/۳ بودجه پیشنهادی سال آتی سازمان مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری ارومیه بررسی و به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ارومیه :  شورای اسلامی شهر ارومیه بررسی بودجه سال ۹۸ شهرداری را رسیدگی وتصویب بودجه سازمان مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری تعیین ، و مورد بررسی  قرار گرفت.

این جلسه که با حضور رئیس و اعضای شورا ، گروه برنامه و بودجه ، مدیر عامل و مدیرمالی سازمان مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری، با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم در سالن جلسات آغاز شد.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه دستور جلسه را بررسی بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۸ اعلام نمودند.

مدیر عامل سازمان ، پیام بودجه ی سال ۱۳۹۸ خود را قرائت کردند ، و اعضای شورای اسلامی شهر در حین بررسی با  ارائه نکته نظرات خود ، در نهایت بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی با اجرای سیاستهای کلی شورای شهر جهت اعمال در بودجه سال ۹۸ با مبلغ  ۲۰  میلیارد تومان به تصویب رسید.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ارومیه

    منبع خبر

    شورای شهر ارومیه

    شورای شهر ارومیه یک شورای شهر در شهر ارومیه می باشد

      نظرات