رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت:

منبع خبر

شورای شهر ارومیه

شورای شهر ارومیه یک شورای شهر در شهر ارومیه می باشد

    نظرات