اطلاعیه یک طرفه شدن مسیر خیابان شهید بهشتی به سمت حسینیه مرکزی و خیابان شهید رجایی به سمت بلوار شهیده سلمانی

اطلاعیه یک طرفه شدن مسیر خیابان شهید بهشتی به سمت حسینیه مرکزی و خیابان شهید رجایی به سمت بلوار شهیده سلمانی


لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات