اطلاعیه مسیر جدید اتوبوس های واحد شهرهای همجوار

اطلاعیه مسیر جدید اتوبوس های واحد شهرهای همجوار

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات