۱۶میلیارد ریال برای فضای سبز منطقه چهار هزینه شده است

۱۶میلیارد ریال برای فضای سبز منطقه چهار هزینه شده است

ابوالفضل ساروقیان با اشاره به اینکه بالغ بر ۱۶میلیارد ریال برای فضای سبز منطقه چهار در یکسال اخیر اعتبار صرف شده است، تصریح کرد: ۲۸هزار اصله درخت و درختچه، ۱۶ هزار متر مربع گلکاری، کاشت بالغ بر ۸هزار اصله گلدان از جمله فعالیت های حوزه فضای سبز این منطقه در یکسال اخیر بوده است.

وی با بیان اینکه سیمای زیبای شهری مدیون زحمات کارگرانی است که با هدف افزایش روحیه نشاط در شهروندان،عشق را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند، افزود: اجرای هرس ۴۰هزار اصله درخت، کوددهی ۸۰هزارمترمربع فضای سبز و ۱۴هزار مترمربع خاکبرداری و خاکریزی از دیگر اقدامات واحد فضای سبز منطقه در یکسال گذشته محسوب می شود.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات