کرج با کاشت بیش از ۵۰ هزار اصله درخت جان می‌گیرد!

کرج با کاشت بیش از ۵۰ هزار اصله درخت جان می‌گیرد!

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات