ضرورت تسریع در تکمیل پروژه قطار شهری کرج

ضرورت تسریع در تکمیل پروژه قطار شهری کرج

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات