ثبت ۲۰۷ تخلف دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی از  ...

ثبت ۲۰۷ تخلف دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی از ...

ثبت ۲۰۷ تخلف دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی از ابتدای سال جاری

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، مریم عرب احمدی، مدیرکل اداره شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در دومین نشست فضیلت پاسخگویی که با حضور نمایندگان دفاتر ارائه‌دهنده خدمات شهرسازی برگزار شد، با بیان اینکه در راستای برون سپاری، سال ۹۱ فعالیت های شهرسازی به دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی واگذار شد اظهارکرد: در ابتدا سیاست این بود که صفر تا ۱۰۰ فعالیت های شهرسازی توسط این دفاتر انجام شود و تعرفه هایی نیز در همان سال برای این خدمات در نظر گرفته شد که تا کنون تغییر نکرده است.

وی افزود: سال ۹۳ نسبت به پائین بودن تعرفه ها از سوی این دفاتر اعتراضاتی به معاونت شهرسازی شد که ما تعرفه ها را اصلاح و طی لایحه ای برای تصویب به شورای شهر فرستادیم که این اصلاحات توسط شورای شهر تصویب اما در هیات تطبیق فرمانداری آن را رد کردند زیرا با اصل واگذاری این خدمات به دفاتر شهرسازی مخالف بودند لذا نتوانستیم تعرفه ها را تغییر دهیم و این یکی از مطالبات دفاتر خدمات شهرسازی است.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در خصوص این دفاتر عملکرد آنها بود، گفت: با توجه به اینکه عملکرد خوبی نداشته و تخلفات زیادی نیز از سوی برخی از این دفاتر از سوی شهروندان و کمیسیون ماده ۱۰۰ گزارش می شد کمیته نظارت بر عملکرد دفاتر را ایجاد کردیم که برابر آئین نامه با این تخلفات برخورد می کند.

عرب احمدی تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۷ تاکنون ۲۰۷ مورد تخلف از سوی دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی به کمیته نظارت بر عملکرد این دفاتر گزارش شده است که به برخی از دفاتر متخلف بر حسب تخلف انجام شده تذکر کتبی و برای تعدادی از دفاتر دسترسی به سامانه الکترونیک ۲ تا ۹ ماه و برای تعدادی نیزبه صورت کامل دسترسی قطع شده است.

مدیرکل اداره شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد افزود: با توجه به زیاد بودن گزارش تخلفات از سوی دفاتر خدمات شهرسازی شورای شهر قبل خواست تا با توجه به حساسیت های ایجاد شده نسبت به عملکرد این دفاتر بر اساس شاخص های در نظر گرفته شده از سوی شورای شهر ارزیابی مجدد انجام شود که اینکار انجام شده است.

وی در خصوص افزایش واگذاری برخی خدمات شهرداری به این دفاتر ادامه داد: یکی از سیاست های شورا و مدیریت شهری در این دوره، ایجاد شهر هوشمند و شهروند سپاری است که در این راستا برخی از اقداماتی که قبل از این توسط این دفاتر انجام می شد از طریق خود شهروندان قابل انجام است اما در حال بررسی هستیم که ساید در حوزه فنی و عمران بتوانیم کراهیی را به این دفاتر واگذار کنیم.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر مشهد

    منبع خبر

    شورای شهر مشهد

    شورای شهر مشهد یک شورای شهر در شهر مشهد می باشد

      نظرات