طرح پاکسازی شهر میناب با مشارکت ۱۰۰۰۰ هزار نفری از اقشار مختلف مردم شهر میناب

طرح پاکسازی شهر میناب با مشارکت ۱۰۰۰۰ هزار نفری از اقشار مختلف مردم شهر میناب

لینک اصل خبر در سایت شهرداری میناب

  منبع خبر

  شهرداری میناب

  شهرداری میناب

  شهرداری میناب یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر میناب می باشد

   نظرات