برگزاری دوره آموزشی اصول برنامه ریزی در شرکت آب منطقه ای هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، با توجه به این نکته که اساس و پایه هر نهاد و سازمانی بر برنامه ریزی صحیح استوار شده و نیز به منظورآشنایی کارکنان و کارشناسان با اصول برنامه ریزی، سازماندهی و راهکارهای بهبود عملکرد دوره آموزشی اصول برنامه ریزی به صورت اختصاصی در شرکت آب منطقه ای هرمزگان برگزارگردید.

گفتنی است دوره مذکور ۳۰ ساعت بوده و استاد دکتر راوند مدرس دوره اصول برنامه ریزی بود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات