برگزاری جلسه ستاد ملی فرماندهی سیلاب در شرکت مدیریت منابع...

برگزاری جلسه ستاد ملی فرماندهی سیلاب در شرکت مدیریت منابع...

جلسه ستاد ملی فرماندهی سیلاب روز پنجشنبه ۴ بهمن ماه به ریاست مهندس محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

در این جلسه  که با هدف بررسی پیش بینی های های بارش های هفته آینده در مناطق غرب ، جنوب غرب و شمال غرب کشور برای مدیریت مخازن سد ها تشکیل شده بود ،پس از بررسی نقشه های هوا شناسی و اطلاعات ارائه شده جمعبندی لازم توسط مهندس حاج رسولی ها بعمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات