برگزاری اولین جلسه کمیته علمی پنجمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با رویکرد ساختمان های بلند مرتبه

برگزاری اولین جلسه کمیته علمی پنجمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با رویکرد ساختمان های بلند مرتبه
به گزارش دبیرخانه همایش، جلسه کمیته علمی پنجمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان (با رویکرد ساختمان های بلند مرتبه) در روز ۴ بهمن ماه سال جاری در محل اداره کل راه و شهرسازی استان با حضور مهندس محمدحسین شرکاء رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و اکثریت اعضای کمیته علمی همایش برگزار شد .

در ابتدای این نشست، مهندس محمدرضا مهردوست مدیر دبیرخانه دایمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان، گزارش اجمالی از برگزاری این همایش در ادوار گذشته ارائه کردند .

وی نحوه و روند برگزاری همایش در سال جاری را تشریح نمود .

در ادامه جلسه مهندس محمدحسین شرکاء رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان به بیان گزارشی درخصوص اقدامات و اولویت های سازمان پرداخت و از تمامی اساتید هیات علمی حاضر در جلسه خواست تا پیشنهادها و نقطه نظرات خود را جهت راهبری سازمان به سوی تلفیق علم و عمل با رویکرد پژوهشی ارایه نمایند .

در این نشست، ریز موضوعات مرتبط با محور های همایش مطرح و هر یک از اعضا نظرات علمی و اجرایی خود را بیان کردند .

در ادامه جلسه، مقرر شد نقطه نظرات اساتید جمع بندی و در محور های پیشنهادی و نیز روند اجرایی مورد استفاده واقع شود .

در پایان از سوی مهندس شرکاء رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، احکام عضویت در کمیته علمی همایش، صادره از سوی دکتر محمدرضا اخوان عبداللیهان مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی  به اعضای حاضر در جلسه اهدا شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات