بازدیدرشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ

بازدیدرشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ

بازدید۲ بازدیدرشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ


در راستای ارتباط صنعت با دانشگاه دانشجویان رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ بازدیدی از نیروگاه ری داشتند تا از نزدیک تجربه ای در زمینه تعمیرات و مکانیک واحدهای صنعتی بزرگ داشته باشند با توجه به در حال تعمیر بودن تعدادی از واحدهای این نیروگاه از نظر این دانشجویان این بازدید بسیار اثر بخش بود در همین راستا کارگاه های جانبی تست های غیر مخرب توسط اساتید خبره نیروگاه ری برای آنها برگزار گردید

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق ری

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری یک شرکت در شهر رى می باشد

   نظرات