بازسازی و احیای بافت های ناکارآمد شهری ( شهرک امام حسین اسلامشهر)

بازسازی و احیای بافت های ناکارآمد شهری ( شهرک امام حسین اسلامشهر)

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات